Podziękowanie i prośba. Słowo Ks. Proboszcza


Drodzy Parafianie,
Mieszkańcy i Sympatycy parafii św. Elżbiety
we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej

Zwracam się do Was z prośbą
o wpłaty dobrowolnych ofiar pieniężnych
na rachunek bankowy parafii:

78 1020 5242 0000 2902 0137 7571

 

Drodzy Parafianie,

Za utrzymywanie łączności, jedności z naszą parafią chciałbym wszystkim serdecznie podziękować.

  • Dziękuję za to, że wielu Parafian korzysta z transmisji Mszy świętych i nabożeństw z naszego kościoła. Nie mogąc być tutaj fizycznie, jesteście w tym kościele duchowo. Cieszę się, że jesteście. Korzystacie z transmisji internetowej, bo ten kościół, bo ta parafia jest dla Was czymś ważnym.
  • Dziękuję, ale również proszę. Proszę o Waszą dalszą łączność z naszą parafią. O korzystanie z transmisji, o wspólne nabożeństwa i modlitwy. Proszę o zachęcanie innych – w rodzinie, w sąsiedztwie, w kręgu znajomych – do takiej właśnie łączności z parafią.
  • Dziękuję również wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają naszą parafię swoimi dobrowolnymi ofiarami pieniężnymi. Nadmienię, że funkcjonowanie naszej parafii w wymiarze materialnym w całości opiera się na dobrowolnych ofiarach. Wyjątek stanowi działalność naszej kuchni charytatywnej, której większość kosztów (ale nie całość) pokrywa dotacja ze środków publicznych. Poza tym – tylko ofiary Parafian. Bardzo dziękuję za dotychczasowe ofiary.
  • Jednocześnie proszę o dalsze wsparcie. Oczywiście, jeżeli możemy, bo przecież wszyscy przeżywamy jakieś trudności. I jeżeli wsparcie parafii uznamy za rzecz godną uwagi. Proszę o to przede wszystkim Parafian. Ale również tych, którzy aktualnie tutaj nie mieszkają, ale w tym kościele zostali ochrzczeni, tutaj kształtowała się ich wiara.

Wszystkim darczyńcom Bóg zapłać.