Archiwa miesięczne: Wrzesień R


W Górę Serca – daj się odnaleźć” to pierwsze z trzech dużych spotkań gromadzących młodych naszej diecezji (28 września 2019 r.). Kolejne to Europejskie Spotkanie Młodych Taizé (28.12.19. – 1.01.20, […]

Spotkanie Młodych na Ślęży, 28.09.2019






W sobotę, 14 września odbędzie się wyjazd do Włocławka na akcję „Polska pod Krzyżem”, która jest kontynuacją „Wielkiej Pokuty” oraz „Różańca do Granic”. Teraz Maryja po „Różańcu do Granic” chwyta […]

Polska pod Krzyżem, 14.09.2019, wyjazd z naszej parafii