Pierwsza Komunia Święta


Pierwsza Komunia święta w roku 2020:

  • 10 maja 2020 – dla dzieci klas  ze Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Szczęśliwej oraz dla dzieci klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej oraz ze Szkoły Dialogu Kultur.
  • 17 maja 2020 – dla dzieci klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej we Wrocławiu.

Godzina 10.00.


Spotkania organizacyjne:

Dla rodziców dzieci klas III SP nr 97 oraz Szkoły Dialogu Kultur – poniedziałek, 16 września 2019 r. o godz. 19.15, w sali na plebanii.

Dla rodziców dzieci klas III SP nr 68 – wtorek, 17 września 2019 r. o godz. 19.15, w sali na plebanii.

Dla rodziców dzieci klas III SP nr 43  – środa, 18 września 2019 r. o godz. 19.15, w sali na plebanii.

Wszystkich rodziców, którzy pragną, by dzieci były przygotowywane do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii w naszej parafii i tu po raz pierwszy przystąpiły do tych sakramentów prosimy o przybycie na spotkanie i zapisanie dziecka.

Osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie:

Proboszcz Ksiądz Janusz Jastrzębski – tel. 662 210 840, e-mail: j_jastrzebski@op.pl