Pierwsza Komunia Święta


Pierwsza Komunia święta w roku 2019:

  • 12 maja 2019 – dla dzieci klas  ze Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Szczęśliwej oraz dla dzieci klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej oraz ze Szkoły Dialogu Kultur.
  • 19 maja 2019 – dla dzieci klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej we Wrocławiu.

Godzina 10.00.


Spotkania organizacyjne:

Dla rodziców dzieci klas III SP nr 68, 97 oraz Szkoły Dialogu Kultur – wtorek, 12 września 2018 r. o godz. 19.15, w sali na plebanii.

Dla rodziców dzieci klas III SP nr 43  – środa, 12 września 2018 r. o godz. 19.15, w sali na plebanii.

Wszystkich rodziców, którzy pragną, by dzieci były przygotowywane do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii w naszej parafii i tu po raz pierwszy przystąpiły do tych sakramentów prosimy o przybycie na spotkanie i zapisanie dziecka.

Osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie:

Proboszcz Ksiądz Janusz Jastrzębski – tel. 662 210 840, e-mail: j_jastrzebski@op.pl