Pierwsza Komunia Święta


 


Pierwsza Komunia święta w roku 2021:

Przewidywane terminy:

9 maja 2021 dla dzieci z SP 68 i 97

16 maja 2021 dla dzieci z SP 43 oraz innych szkół

 

Osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie:

Proboszcz Ksiądz Janusz Jastrzębski – tel. 662 210 840, e-mail: j_jastrzebski@op.pl

KATECHEZA WIZUALNA – LITURGIA EUCHARYSTYCZNA