Pierwsza Komunia Święta


 


Pierwsza Komunia święta w roku 2022:

8 maja 2022 dla dzieci z SP 97

15 maja 2022 dla dzieci z SP 68 

22 maja 2022 dla dzieci z SP 43 

Dzieci z innych szkół mogą dołączyć do wybranej szkoły z powyższych.

 

Osoba odpowiedzialna w parafii za przygotowanie:

Proboszcz Ksiądz Janusz Jastrzębski – tel. 662 210 840, e-mail: j_jastrzebski@op.pl

KATECHEZA WIZUALNA – LITURGIA EUCHARYSTYCZNA