Małżeństwo


Przygotowując się do sakramentu małżeństwa, narzeczeni biorą udział

 • w 9 katechezach przedślubnych,
 • w 2 konsultacjach indywidualnych w poradni rodzinnej,
 • w dniu skupienia dla narzeczonych.

I. KATECHEZA PRZEDŚLUBNA

 1. Katechezy odbywają się w piątki w godz. 19.30-20.30 w sali domu katechetycznego.
 2. W ciągu roku organizowane są dwie serie katechez – wiosną i jesienią.

Najbliższy cykl katechez przedślubnych
rozpocznie się 

w piątek 2 października 2020 roku
o godz. 19.30.

II. KONSULTACJE INDYWIDUALNE W PORADNI RODZINNEJ

 1. Przygotowanie do małżeństwa obejmuje także dwie konsultacje indywidualne w poradni rodzinnej.
 2. Na spotkania narzeczeni umawiają się indywidualnie w czasie  katechez.

III. DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

 1. Bliższe informacje odnośnie miejsca i czasu dnia skupienia dla narzeczonych będą podane podczas katechez przedślubnych.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele, proszeni są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej, aby zarezerwować termin ślubu i spisać protokół. Do ślubu należy skompletować następujące dokumenty:

 • świadectwa chrztów (“świeżo” pobrane),
 • świadectwa bierzmowania (uwaga: najczęściej adnotacja o sakramencie bierzmowania figuruje na świadectwie chrztu, nawet jeżeli sakrament bierzmowania miał miejsce w innej niż chrzest parafii),
 • zaświadczenia o ukończeniu nauk dla narzeczonych i wizytach w poradni rodzinnej,
 • w przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenie o braku przeszkód cywilnych do zawarcia ślubu konkordatowego (druk, wspólny dla obojga narzeczonych, pobiera się w  Urzędzie Stanu Cywilnego nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem).