Namaszenie chorych


Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierających. Używana dawniej nazwa tego sakramentu “Extrema unctio – Ostatnie namaszczenie” wprowadziła wiele niejasności i nieporozumień. Interpretuje się ją jako ostatni sakrament przyjmowany w życiu. Tymczasem określenie “Extrema unctio – Ostatnie namaszczenie” w teologii oznaczało ostatnie z serii namaszczeń sakramentalnych, które wierny może przyjąć i nie kojarzono go z momentem śmierci, gdyż sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie.

Sakrament namaszczenia chorych przyjmujemy w chorobie, udając się na operację, w podeszłym wieku, w ostatniej godzinie życia. Jak pozostałe sakramenty, przeznaczony jest on wyłącznie dla żyjących.

W naszej parafii sakrament namaszczenia można przyjąć z okazji rekolekcji, misji i odwiedzin kapłanów u chorych.

Odwiedziny chorych nie wychodzących z domu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca. Osoby, które chciałyby, by kapłan odwiedzał je w pierwsze soboty miesiąca z posługą spowiedzi i z Komunią św., (także z sakramentem namaszczenia chorych), proszone są o zgłoszenie adresu w zakrystii, która otwarta jest w czasie trwania Mszy świętych lub w kancelarii parafialnej czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00, dodatkowo we wtorki w godz. 10.00-12.00.

SYTUACJA ZAGROŻENIA ŻYCIA

W przypadku zagrożenia życia księża udają się z posługą (spowiedź św., Komunia św., sakrament chorych) do chorego na wezwanie do domu lub szpitala przy ul. Grabiszyńskiej (w każdym innym szpitalu Wrocławia taką posługę pełnią księża z tej parafii, na terenie której szpital się znajduje).

Telefon kontaktowy do kapelana szpitala: ks. Tomasz Olszewski tel. 609 760 604.