BierzmowaniePROGRAM PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA w roku szkolnym 2018/2019

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa trzy lata.

Pierwszy rok przygotowania. Prowadzi ks. Kamil Kasztelan

  • klasa 6 – spotkania: trzeci czwartek miesiąca, godz. 17:00 

Drugi rok przygotowania. Prowadzi ks. Kamil Kasztelan

  • klasa 7 – spotkania: druga środa miesiąca,  godz. 17:00
  • klasa 8 – spotkania: drugi czwartek miesiąca, godz. 17:00

Trzeci rok przygotowania. Prowadzi ks. Łukasz Saczyński

  • klasa III gimnazjum – spotkania: druga środa miesiąca,  godz. 17.00

Kandydat do bierzmowania zobowiązany jest do:

– systematycznego uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (w naszym kościele Msza św. dla przygotowujących się do bierzmowania jest o godz. 10.00),

– uczestniczenia w comiesięcznych katechezach 

– przystępowania do sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca,

– uczestniczenia w spotkaniach integracyjnym (dzień skupienia, pielgrzymka, rekolekcje itp.),

– uczestniczenia w dwóch nabożeństwach różańcowych w każdym tygodniu października,

– uczestniczenia w dwóch Mszach św. roratnich w każdym tygodniu Adwentu,

– uczestniczenia w rekolekcjach parafialnych,

– uczestniczenia w okresie Wielkiego Postu w każdej Drodze Krzyżowej i w dwóch nabożeństwach Gorzkich Żali,

– uczestniczenia w każdym roku w Triduum Paschalnym,

– uczestniczenia w dwóch Nabożeństwach Majowych w każdym tygodniu maja,

– uczestniczenia w dwóch Nabożeństwach Czerwcowych w każdym tygodniu czerwca,

– zdania egzaminu z katechizmu podstawowego (III rok przygotowań),

– sumiennego i aktywnego uczestniczenia w katechezie szkolnej.

Uwagi:

Każde uczestnictwo w w/w nabożeństwie powinno być potwierdzone podpisem księdza lub siostry w Indeksie Bierzmowanego.

Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione przez rodziców.