Chrzest


 1. Sakrament chrztu świętego w naszej parafii jest udzielany
 • w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca oraz w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
 • w czasie Mszy św. o godz. 12.30.
 1. W ramach przygotowania do chrztu prowadzone są dwie katechezy dla rodziców i chrzestnych
 • w dwa wyznaczone czwartki
 • o godz. 19.30
 1. Tematy katechez:
 • Istota sakramentu chrztu i rola rodziców jako pierwszych wychowawców dziecka.
 • Liturgia chrztu świętego.
 1. Po ukończeniu katechez rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej
 • z Aktem Urodzenia dziecka (do wglądu),
 • z podstawowymi danymi rodziców chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia i adres zamieszkania),
 • z zaświadczeniami rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania o braku przeszkód w podjęciu roli chrzestnych. (Dotyczy rodziców chrzestnych zamieszkujących poza parafią św. Elżbiety we Wrocławiu. Zaświadczenie może być dostarczone w późniejszym czasie.)
 1. Rodziny spoza parafii, które chciałyby, aby chrzest ich dziecka odbył się w naszym kościele, przed rozpoczęciem formalności powinny powiadomić o tym proboszcza swojej parafii i uzyskać pisemną zgodę.