Bierzmowanie


 


 

PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa trzy lata.

Uczestniczą w nich uczniowie klas VII, II i III gimnazjum.

W tym roku rozpoczyna się także cykl dla uczniów podstawówek – VI-VIII klas.

 

Przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2016/2017:

– katechezy dla klas II odbywają się 1 raz w miesiącu, w drugi wtorek miesiąca – prowadzi ksiądz Łukasz Saczyński,

– katechezy dla klas III odbywają się 1 raz w miesiącu, w drugi czwartek miesiąca – prowadzi siostra Jakuba,

– spotkania dla klas VI, VII odbywają się raz w miesiącu, w drugą środę miesiąca – prowadzi – ksiądz Maciej Paleczny.

 

Kandydat do bierzmowania zobowiązany jest do:

– systematycznego uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej (w naszym kościele Msza św. dla przygotowujących się do bierzmowania jest o godz. 10.00),

– uczestniczenia w comiesięcznych katechezach 

– przystępowania do sakramentu pokuty w pierwszy piątek miesiąca,

– uczestniczenia w spotkaniach integracyjnym (dzień skupienia, pielgrzymka, rekolekcje itp.),

– uczestniczenia w dwóch nabożeństwach różańcowych w każdym tygodniu października,

– uczestniczenia w dwóch Mszach św. roratnich w każdym tygodniu Adwentu,

– uczestniczenia w rekolekcjach parafialnych,

– uczestniczenia w okresie Wielkiego Postu w każdej Drodze Krzyżowej i w dwóch nabożeństwach Gorzkich Żali,

– uczestniczenia w każdym roku w Triduum Paschalnym,

– uczestniczenia w dwóch Nabożeństwach Majowych w każdym tygodniu maja,

– uczestniczenia w dwóch Nabożeństwach Czerwcowych w każdym tygodniu czerwca,

– zdania egzaminu z katechizmu podstawowego (III rok przygotowań),

– sumiennego i aktywnego uczestniczenia w katechezie szkolnej.

Uwagi:

Każde uczestnictwo w w/w nabożeństwie powinno być potwierdzone podpisem księdza lub siostry w Indeksie Bierzmowanego.

Wszelkie nieobecności muszą być usprawiedliwione przez rodziców.