Zakończenie akcji Jałmużna Wielkopostna


W Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r. przynosimy do kościoła Skarbonki Miłosierdzia, do których zbierane były datki na rzecz potrzebujących w ramach akcji Jałmużna Wielkopostna.

Środki zebrane w ramach akcji w połowie zostaną przeznaczone na działania charytatywne w parafii. Połowa zaś zostanie przekazana do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Hasło tegorocznej akcji „Dar juniora dla seniora”.

Po Mszy św. o godz. 11.15  dzieciom, które rozwiązały i przyniosły do kościoła krzyżówki wielkopostne dołączone do skarbonek zostaną wręczone nagrody. Zapraszamy.