Tydzień Miłosierdzia 8-14 kwietnia 2018


Niedziela Miłosierdzia, przypadająca zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.

  • W wielu parafiach podejmowane są różne inicjatywy na rzecz ludzi ubogich, zwłaszcza bezdomnych i innych potrzebujących wsparcia.
  • W naszej parafii od wielu lat funkcjonuje kuchnia charytatywna dla ludzi najbardziej potrzebujących pomocy. 11 miesięcy w roku, 6 dni w tygodniu przygotowuje i wydaje się w niej ciepłe posiłki dla 180-200 osób dziennie. Jest to jedna z pięciu takich kuchni we Wrocławiu. Warto zauważyć, że wszystkie są prowadzone przez instytucje kościelne.
  • Większość kosztów prowadzenia naszej kuchni jest finansowana ze środków publicznych Gminy Wrocław pozyskanych w formie dotacji na zasadach dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
  • Oprócz dotacji konieczne są środki własne parafii. Pochodzą one z ofiar wiernych.
  • Osoby, które chciałyby w tym tygodniu – Tygodniu Miłosierdzia wesprzeć finansowo działalność naszej kuchni charytatywnej, mogą to uczynić poprzez:

– złożenie ofiary w kancelarii parafialnej,

– przekazanie darowizny na rachunek bankowy parafii, PKO BP SA 78 1020 5242 0000 2902 0137 7571

  • Ofiarę na działalność naszej kuchni charytatywnej można będzie złożyć również na tacę w przyszłą niedzielę na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia.
  • Za dotychczasowe wspieranie działalności kuchni charytatywnej wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Z góry dziękujemy również za wszelkie ofiary, które będą na ten cel złożone w Tygodniu Miłosierdzia.