Rok 2019 – Parafialnym Rokiem Młodych


W niedzielę, 30 grudnia 2018 r., Proboszcz Ksiądz Janusz Jastrzębski ogłosił

ROK 2019 PARAFIALNYM ROKIEM MŁODYCH.

Zbiegło się to z dniem ogłoszenia Wrocławia jako kolejnego miejsca Europejskiego Spotkania Młodych –  Taize 2019.

W okolicznościowym kazaniu Ksiądz Proboszcz wskazał na ideę tej inicjatywy.

Projekt jest wyrazem troski o wiarę młodego pokolenia. Obejmuje ludzi młodych, od dzieci po młodych zakładających rodziny.

Na patronkę Parafialnego Roku Młodych została wybrana błogosławiona Karolina Kózkówna.

Projekt zakłada:

  • kontynuację i rozwój inicjatyw dla dzieci – Oaza Dzieci Bożych – zwłaszcza dla dzieci po I Komunii Św., inicjatywy dla dzieci przedszkolnych, rozwój scholi parafialnej, Liturgiczna Służba Ołtarza, program na niedzielne Eucharystie dla dzieci (EFFATHA. Otwórz się!), atrakcyjne programy na nabożeństwa roku liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa), parafialny program przygotowania do I Komunii Św., Triduum ku czci św. Stanisława Kostki, Bal Wszystkich Świętych, Odpustowe spotkanie ze św. Elżbietą, Spotkanie ze świętym Mikołajem i inne.
  • wspólnoty i programy dla młodzieży – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Czystych Serc, Parafialna Wspólnota Taize, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola młodzieżowa, parafialny program przygotowania do bierzmowania.
  • działania wspierające młodych, którzy przygotowują się lub już założyli rodziny – Parafialna Poradnia Rodzinna, Kręgi Rodzin.

Informacja o Parafialnym Roku Młodych dotrze też do parafian podczas kolędy. Została zamieszczona w pamiątkowym folderze wręczanym parafianom podczas wizyty duszpasterskiej.