Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na dni skupienia


„Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie a dusza wasza żyć będzie” [Iz 55,3]

Toczy się duchowa walka. Nie między duchem a ciałem, lecz między duchami o przeciwnej naturze. Dlatego chrześcijańscy myśliciele zawsze nawoływali do rozeznawania duchów. Dokonywać tego można tylko w świetle wiary, pozostając w żywym związku z Chrystusem, będąc człowiekiem duchowym. (Za ks. dr hab A. Posadzkim)

Jak się nim stawać, by być zdolnym do rozeznawania? Jak odróżniać Boże natchnienia od naturalnych impulsów, a zwłaszcza od pokus i pułapek złego ducha, który zawsze chce wprowadzić człowieka w błąd? Jak podejmować decyzje zgodne z Wolą Bożą czyli jak naśladować Jezusa i być coraz bliżej Boga?… Spróbujmy razem poszukać odpowiedzi na te i dalsze pytania w temacie rozeznawania duchowego.

„Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” [Gal5,25]

ZAPRASZAMY NA CYKL 5 DNI SKUPIENIA! Szczegóły na plakacie. Konferencję w lutym nt. „Pocieszenie i strapienie duchowe” wygłosi o. Maciej Konenc – Jezuita.