Biblijny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży. Edycja II.


Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w II edycji Biblijnego Konkursu Plastycznego „Zostań ilustratorem!”

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 maja 2019 r. po niedzielnej Mszy św. dla dzieci o godz. 11.15, w sali na plebanii. Tam dzieci otrzymają pakiety konkursowe. Będzie losowanie Ewangelii, która ma być zilustrowana. Zostaną omówione też zasady konkursu. Na wszystkich czeka słodki poczęstunek.

Dzieci, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu 12 maja zapraszamy na drugie spotkanie – w niedzielę 19 maja.

Po pakiet konkursowy można też zgłosić się indywidualnie do Księdza Proboszcza.