Katechezy sakramentalne listopad 2020 – I Komunia Święta


W niedzielę 8 i 15 listopada 2020 r. odbędą się katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz dla ich rodziców.

  • 8 listopada o godzinie 16.00 dla Szkoły Podstawowej nr 68 oraz 97.
  • 15 listopada o godzinie 16.00 dla Szkoły Podstawowej nr 43 oraz Dialogu Kultur.

Katechezy odbywają się w kościele z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanego z panującą pandemią.

Osoby, które muszą pozostać w domu z powodu choroby prosimy o udział poprzez transmisję.

Jeśli dzieci i rodzice nie mogą uczestniczyć z własną szkołą, mogą brać udział w katechezie w drugim terminie.

Planowane terminy katechez na cały rok szkolny:

Szkoła

Data

 
SP 68 i 97

 

  4.10 8.11 13.12 10.01 14.02 14.03 11.04
SP 43

SP Dialogu Kultur

  11.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 17.04