Katecheza – I Komunia Święta, 14 i 21 marca


KATECHEZY PARAFIALNE PRZYGOTOWUJĄCE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Godz. 16.00

Katechezy odbywają się w kościele z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanego z panującą pandemią.

Osoby, które muszą pozostać w domu z powodu choroby lub kwarantanny prosimy o udział poprzez transmisję.

Planowane terminy katechez na cały rok szkolny:

Szkoła

Data

 
SP 68 i 97

 

  4.10 8.11 13.12 24.01 14.02 14.03 11.04
SP 43

SP Dialogu Kultur

  11.10 15.11 20.12 24.01 14.02 21.03 17.04