Świece Caritas na stół wigilijny. WDPD 2020


Świece na stół wigilijny można nabyć w naszym kiosku przed kościołem.

  • duża świeca – 15 zł
  • mała świeca – 6 zł

Caritas Polska rozpoczęła akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To już 27. jej edycja. Celem jest zebranie środków dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

Aby wziąć udział w akcji należy kupić świecę Caritas, która znajdzie się na wigilijnym stole. Jej płomień jest wyrazem solidarności z osobami żyjącymi w skrajnym ubóstwie.

O przeznaczeniu wpływów będą decydować diecezjalne Caritas.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas Adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce.

Od 2000 roku akcja Caritas Polska ma wymiar ekumeniczny.