Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego


Z okazji tegorocznych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
wszystkim Parafianom składamy serdeczne życzenia.

Życzymy, aby prawda o tym, że Chrystus zmartwychwstał
jeszcze bardziej zamieszkała w Waszych sercach,
aby jeszcze bardziej zamieszkała w Waszych rodzinach
i wszędzie tam, gdzie jesteście na co dzień.

Do życzeń
dołączamy słowa błogosławieństwa mszalnego:

Bóg, miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości,
niech sprawi abyście przez służbę Bogu i ludziom
otrzymali niewysłowiony dar Jego błogosławieństwa.

Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej,
niech was obdarzy życiem bez końca.

Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu,
niech da udział w swoim zmartwychwstaniu.