Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi


  • W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.
  • Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski pisze: Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji.
  • W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Franciszka i na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w naszej parafii najbliższy piątek 25 marca czyli Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie dniem modlitwy w intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji.
  • O godz. 17.00, przed Drogą Krzyżową dla dzieci, odmówimy Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
  • Mszę świętą w intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji odprawimy o godz. 9.00.

Akt poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi – historia. Otwórz…