Odpust Parafialny 17.11.2022 – zaproszenie i program