Przygotowujemy się na Przyjście Pana


Msza Święta Roratnia 18.30.

Msza Święta Roratnia dla dzieci i młodzieży – 17.00