Nasza Kuchnia Charytatywna


Wraz z ludźmi ubogimi, potrzebującymi pomocy w zaspokojeniu nawet najbardziej podstawowych potrzeb dziękuję wszystkim darczyńcom za wspieranie charytatywnej działalności naszej parafii.

 • Ta działalność może istnieć dzięki wyobraźni miłosierdzia, do której zachęcał nas św. Jan Paweł II.
 • Ma ona szczególne znaczenie w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który właśnie wraz z całym Kościołem przeżywamy.

Wszystkim darczyńcom i osobom na różne sposoby wspierającym działalność charytatywną naszej parafii niech Pan Bóg okaże swoje Miłosierdzie i niech wszystkim błogosławi.

Ks. Janusz Jastrzębski – proboszcz

 


Nasza parafia od wielu lat prowadzi kuchnię charytatywną.

 • W budynku parafialnym, bardzo blisko kościoła jest takie pomieszczenie, w którym przygotowujemy posiłki dla ludzi bardzo ubogich.
 • Posiłki wydajemy
  – 11 miesięcy w ciągu roku,
  – 6 dni w tygodniu.
 • Dziennie wydajemy najczęściej od 180 do 200 posiłków.
 • Posiłek stanowi gorąca zupa i pieczywo.
 • Z naszej kuchni korzystają ludzie bardzo ubodzy, najczęściej bezdomni.

 

 • Zupę gotujemy w dwóch 80-litrowych garnkach.
 • Produkty do przygotowania posiłków kupujemy. Tylko niektóre otrzymujemy bezpłatnie za pośrednictwem Banku Żywności.
 • Bezpośrednio przy gotowaniu i wydawaniu posiłków pracują trzy osoby – kucharz i dwóch pomocników kucharza.
 • Czwartą osobą jest koordynator, który swoją pracę wykonuje społecznie, czyli bez wynagrodzenia.

 

 • Roczny koszt prowadzenia naszej kuchni charytatywnej wynosi 119.200,00 zł.
 • Na realizację zadania w roku 2016 pozyskaliśmy dotację ze środków Gminy Wrocław w wysokości 90.000,00 zł. Warunki dotacji określone są w umowie nr D/MOPS/1693/3/2016-2018.
 • Wkład własny finansowy parafii to 18.200,00 zł.
 • Wkład własny osobowy parafii w formie pracy społecznej to 11.000,00 zł.
 • Po stronie parafii znajdują się też koszty lokalowe, w tym koszty energii elektrycznej, gazu, ogrzewania oraz wyposażenia i potrzebnego sprzętu.