Parafialne obchody Światowego Dnia Chorego 2017


W sobotę, 11 lutego 2017 r., obchodziliśmy w naszej parafii, wraz z całym Kościołem,  XXV Światowy Dzień Chorego.

Już w niedzielę, 5 lutego br., rozpoczęliśmy w naszej wspólnocie parafialnej przygotowania do owocnego przeżycia tego szczególnego dnia. Na wszystkich Mszach św. Siostry Boromeuszki dzieliły się swoim doświadczeniem pracy i służby na rzecz innych, zachęcając parafian do gestów wparcia dla ludzi chorych i będących w potrzebie.

Parafianie otrzymali zaproszenia do udziału w obchodach Dnia Chorego, a także do udziału w kilkudniowym przygotowaniu. Dzięki życzliwości wielu wiernych informacje o tych wydarzeniach, w formie ulotek, trafiły też do domów ludzi chorych.

Następnie przez 5 dni przed każdą Mszą św. odbywały się nabożeństwa, w czasie których szczególnie modliliśmy się za chorych, ich rodziny i osoby pracujące na rzecz chorych.

W Dniu Chorego o godzinie 12.00 została odprawiona uroczysta Msza św. dla chorych, której przewodniczył ks. Proboszcz, a słowo do zebranych wygłosił ks. Aleksander Radecki. Chorym został udzielony sakrament namaszczenia chorych.

Każdy otrzymał specjalnie przygotowany upominek – orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego oraz obrazek z Matką Bożą Fatimską i „modlitwą chorego”.

O godzinie 18.30 odbyła się Msza św. dla rodzin osób chorych oraz pracowników służby zdrowia. Również na tej Mszy św. ks. Aleksander Radecki skierował słowo do wiernych w ramach kazania. Obecni także otrzymali pamiątki.