Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 2-5.04.2017


rekolekcje program str 1

ulotka WP 2017 STR 2

 

Rekolekcyjne spotkanie domowe Niedziela 2_kwietnia 2017 r

 

Domowe spotkanie rekolekcyjne, niedziela, 2 kwietnia

Spotkanie może przebiec zgodnie z pięcioma następującymi krokami:

Krok pierwszy

Pomódlcie się do Ducha Świętego np. hymnem „O Stworzycielu Duchu przyjdź” (Veni Creator) lub własnymi słowami.

 

Krok drugi

Przeczytajcie następujący fragment z Pierwszego  Listu św. Piotra: 1P 1,13-25:

Czytanie z Pierwszego  Listu św. Piotra Apostoła

Przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Oto Słowo Boże

 

Krok trzeci

Zróbcie 15 min. cichej medytacji indywidualnej nad tym tekstem.

 

Krok czwarty

Zajrzyjcie do rozdziału IV Listu apostolskiego Jana Paweł II «Dies Domini» o świętowaniu niedzieli. Przeczytajcie cały rozdział lub jakiś fragment. Gotowy do wydruku (pdf) rozdział ten jest dostępny w internecie: http://kbroszko.dominikanie.pl/DiesDomini4.pdf

Cały list jest dostępny: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/dies_domini_0_31051998.html

oraz w księgarniach katolickich.

 

Krok piąty

Wspólnie zastanówcie się i odpowiedzcie na następujące pytania:

  1. Jak w niedzielę możemy spotkać Chrystusa zmartwychwstałego w naszym domu? Podaj konkretne okoliczności.
  2. Jako rodzina uczestniczymy w niedzielnej Eucharystii w parafii w kościele. A co ze świętowaniem w domu? W jaki sposób list Dies Domini może zainspirować nasze rodzinne świętowanie niedzieli w „czterech ścianach” naszego domu i poza nim? Podajcie konkretne propozycje.