W naszym kościele


ZAGADKI

NIEDZIELA 21.11.2021

Pytanie:  Jaka kaplica jest na końcu transeptu?

Odpowiedź: Na końcu transeptu jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej.

Ciekawostka: Transept to nawa poprzeczna w kościele.

 

NIEDZIELA 14.11.2021

Pytanie:  Gdzie obecnie znajduje się mozaika ze św. Elżbietą?

Odpowiedź: Mozaika znajduje się u sióstr Elżbietanek przy ul. św. Józefa we Wrocławiu.

Ciekawostka: Historia gobelinu i mozaiki ze św. Elżbietą

Gobelin przedstawiający św. Elżbietę z różami, znajdujący się w kościele parafialnym jest wzorowany na mozaice. Mozaika ta w czasach niemieckich widniała na ścianie parafialnego budynku, znajdującego się po drugiej stronie ul. Grabiszyńskiej, który podczas wojny został mocno zniszczony. Obraz cudem ocalał i zdobił zgliszcza powalonych budynków.

Gdy budynki miały być wyburzone mozaika, przy pomocy pracowników Politechniki Wrocławskiej, została zdjęta i umieszczona w specjalnej skrzyni. Skrzynia została odłożona i nieco zapomniana.

Po jakimś czasie skrzynia została odnaleziona i przekazania do Sióstr Elżbietanek przy ul. św. Józefa we Wrocławiu, które podjęły się rekonstrukcji obrazu oraz miały miejsce na jego ekspozycję. W parafii nie było odpowiedniej ściany, na której można by ją zamontować.

Miejscowa artystka wykonała, wzorując się zdjęciem mozaiki, gobelin ze św. Elżbietą, który został zawieszony w bocznej nawie kościoła w miejscu okna.

Mozaika, która znajduje się u sióstr Elżbietanek

Gobelin wzorowany na mozaice znajduje się w naszym kościele.

 

NIEDZIELA 7.11.2021

Pytanie:  Wchodzących do kościoła oprócz św. Elżbiety wita inny święty. Kto to?

Odpowiedź: Przy wejściu do kościoła jest św. Jerzy.

 

NIEDZIELA 31.10.2021

Pytanie:  Jak nazywa się artysta, który wykonał tympanon ze św. Elżbietą?

Odpowiedź: Artysta ten, to rzeźbiarz Brunon Tschotschel.

 

NIEDZIELA 24.10.2021

Pytanie:  Pod obrazem jest napis: Sancta Anna, ora pro nobis. Co to znaczy?

Odpowiedź: Łaciński napis Sancta Anna, ora pro nobis tłumaczymy: Święta Anno, módl się za nami.

Ciekawostka: Obraz przedstawiający świętą Annę, która uczy i błogosławi Maryję znajduje się na końcu kościoła po lewej stronie patrząc od ołtarza. Obraz ten jest jednym z dwóch dzieł polskiego artysty Juliana Wałdowskiego. Został on namalowany w 1905 r.  Obraz ten oraz Tryptyk Maryjny to jedyne obrazy w naszym kościele, których autor i czas powstania jest znany.

Obraz jest pewnym wyjątkiem, gdyż Maryję widzimy jako młodą osobę wraz ze swoją mamą Anną.

 

NIEDZIELA 17.10.2021

Pytanie:  W którym roku został namalowany tryptyk maryjny?

Odpowiedź: Tryptyk maryjny został namalowany w 1905 r. przez polskiego malarza Juliana Wałdowskiego.

Ciekawostka: Tryptyk ten znajduje się nad drzwiami do zakrystii. W centrum – scena ofiarowania różańca św. Dominikowi, po prawej stronie – scena zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, po lewej stronie – scena Ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Obrazy zostały oprawione w neogotyckie ramy.

 

NIEDZIELA 10.10.2021

Pytanie:  Którzy święci znajdują się na filarach?

Odpowiedź: Na filarach znajduje się 6 świętych: św. Franciszek, św. Jadwiga, św. Antoni, św. Bruno, św. Juda Tadeusz, św. Konrad.

Ciekawostka: Drewniane płaskorzeźby świętych zostały wykonane przez wrocławskiego rzeźbiarza Brunona Tschotschela. Powstały one w podobnym czasie co tympanon ze św. Elżbietą (dzieło tego samego autora) – 1937 r.

 

NIEDZIELA 03.10.2021

Pytanie:  Co obecnie dzieje się w salach na balkonach?

Odpowiedź: W salach na balkonach mają swoje spotkania modlitewne wspólnoty parafialne np. Neokatechumenat.

Ciekawostka: Kiedyś nie było na balkonach szyb, które widzimy dziś. Zbierali się tam wierni, którzy uczestniczyli we Mszy świętej.

Niespodzianka: Balkony będziemy mogli zwiedzać i zobaczyć jaki jest z nich widok podczas nabożeństw różańcowych dla dzieci, które odbywają się w październiku od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30.

 

NIEDZIELA 26.09.2021

Pytanie:  W którym roku na kościele pojawiła się nowa wieża?

Odpowiedź: Nowa wieża została osadzona 21.10.1981 r.

Ciekawostka: Co zostało umieszczone w ramieniu krzyża na wieży?

W ramieniu krzyża na wieży została umieszczona miedziana kula, w której dawnym zwyczajem znalazła się charakterystyka czasu i okoliczności powstania wieży.

Fragment tekstu: “Na wieczną rzeczy pamiątkę ku chwale Boga Wszechmogącego Katolicka Parafia pod wezwaniem św. Elżbiety we Wrocławiu rozpoczęła pod koniec Roku Pańskiego 1979 odbudowę wieży oraz dużej części dachu kościelnego. Papieżem w owym czasie był Polak Jan Paweł II, który w tymże roku jako Pielgrzym do ziemi swoich ojców przybył i ku radości i rozbudzeniu ducha braci do wielu miast i osiedli Polski zawitał.  Rządy polityczne w naszej Ojczyźnie komuniści dzierżyli, którzy w swoim ideologicznym programie śmierć Bogu i Kościołowi Jego poprzysięgli.”

W tekście znajdziemy opis trudności związanych z budową wieży i o ogromnym zaangażowaniu Ludu Bożego w to dzieło. Komuniści byli przeciwni odbudowywaniu wieży, gdyż kościół bez wieży był słabo widoczny wśród wysokich budynków, a na tym im zależało. 

W tekście jest też mowa o trudnym życiu codziennym ludzi. Zamieszczono tam również informację o architekcie – był to prof. Tadeusz Zipser. Nad konstrukcją i budową czuwał inżynier Paprocki. Proboszczem był wówczas ksiądz Franciszek Głód.

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Grabiszyńska, Wrocław

Zniszczenie wieży:

Podczas oblężenia Wrocławia, w połowie marca 1945 wojsko niemieckie spaliło i wysadziło plebanię, a także wieżę kościoła parafialnego w ramach przygotowywania w tym rejonie pozycji obronnych. W efekcie upadku wieży doszło do zniszczeń w obrębie samego kościoła. Żołnierze zniszczyli też wówczas znaczną część wyposażenia kościoła i plebanii.

Zdjęcia źródło www.polska-org.pl

 

NIEDZIELA 19.09.2021

Pytanie: W których latach był budowany nasz kościół? 

Odpowiedź: Kościół św. Elżbiety powstał w latach 1893–1896.

 

NIEDZIELA 12.09.2021

Pytanie: Kto sfinansował budowę kościoła? 

Odpowiedź: Budowę kościoła sfinansował ówczesny biskup wrocławski, kardynał Georg Kopp.