W naszym kościele


ZAGADKI

NIEDZIELA 12.06.2022

Pytanie:  O Jakie budynki parafialne znajdują się obok kościoła?

Odpowiedź: Obok kościoła jest plebania, dom katechetyczny i kancelaria parafialna.

 

NIEDZIELA 5.06.2022

Pytanie:  O czym opowiadają te witraże (witraże przy wejściu bocznym za ławkami)?

Odpowiedź: Witraże przedstawiają wydarzenia i postacie z historii Polski np. Chrzest Polski, św. Jadwigę Królową.

 

NIEDZIELA 29.05.2022

Pytanie:  W którym ołtarzu wystawiane są relikwie św. Jana Pawła II?

Odpowiedź: Relikwie św. Jana Pawła II wystawiane są w  ołtarzu bocznym Najświętszej Maryi Panny.

 

NIEDZIELA 22.05.2022

Pytanie:  Która święta zapisała obietnice Pana Jezusa? (Obietnice związane z miłosierdziem Bożym.)

Odpowiedź: Obietnice dotyczące miłosierdzia Bożego spisała św. Faustyna Kowalska.

 

NIEDZIELA 15.05.2022

Pytanie:  W 1966 r. wykonano metalową pokrywę chrzcielnicy. Dlaczego jej nie ma?

Odpowiedź: Pokrywa została skradziona.

 

NIEDZIELA 8.05.2022

Pytanie:  Gdzie znajduje się figura Pana Jezus Dobrego Pasterza?

Odpowiedź: Figura Pana Jezusa Dobrego Pasterza znajduje się po prawej stronie za drzwiami głównymi przy filarze.

 

NIEDZIELA 1.05.2022

Pytanie:  Jacy święci znajdują się przy ołtarzu bocznym NMP Królowej Polski?

Odpowiedź: Przy ołtarzu jest figura św. Józefa z Dzieciątkiem oraz św. Antoniego z Dzieciątkiem.

 

NIEDZIELA 24.04.2022

Pytanie:  Jak nazywana jest Matka Boża z tego ołtarza? (Ołtarz boczny Najświętszej Maryi Panny)

Odpowiedź: Matkę Bożą z tego ołtarza nazywamy Królową Niebios.

Więcej: Maryja przedstawiona jest w gwiaździstym nimbie z koroną na głowie w lewej ręce trzyma berło a w prawej błogosławiące Dzieciątko Jezus z królewskim jabłkiem w dłoni.

 

NIEDZIELA 17.04.2022

Pytanie:  Gdzie powstała figura Pana Jezusa z Sercem Gorejącym?

Odpowiedź: Figura Pana Jezusa z Sercem Gorejącym powstała w wytwórni Mayera.

Więcej: W wytwórni tej powstawały też witraże, ambony, chrzcielnice, obrazy, rzeźby. Były one z kamienia, z drewna lub ze specjalnej masy. W naszym kościele z tej wytwórni jest też Droga Krzyżowa, Pieta i figura św. Józefa.

Figura Pana Jezusa z Sercem Gorejącym znajduje się w ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pan Jezus objawił się siostrze zakonnej Małgorzacie Alacoque i przekazał jej obietnice dla czcicieli Jego Najświętszego Serca:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

NIEDZIELA 10.04.2022

Pytanie:  Co przedstawia obraz umieszczony w ołtarzu bocznym św. Antoniego?

Odpowiedź: Obraz przedstawia św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus (Wizję św. Antoniego).

Więcej: Obraz ten jest kopią barokowego obrazu hiszpańskiego malarza B. E. Murilla. Obraz Murilla był często kopiowany.

Świętego Antoniego przedstawia się zwykle z małym Jezusem na rękach. Według tradycji pewnej nocy Dzieciątko odwiedziło Antoniego, ucałowało i powiedziało, jak bardzo go kocha. Ślad tej tradycji zachował się w litanii do św. Antoniego: „Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami”.

 

NIEDZIELA 3.04.2022

Pytanie:  Co to jest nastawa ołtarzowa?

Odpowiedź: Nastawa ołtarzowa to dekoracja ołtarza w formie malowidła, płaskorzeźby lub rzeźby ustawiana bezpośrednio na mensie.

Więcej:  W naszym kościele nastawa jest umieszczona na ołtarzu przedsoborowym. Jest ona bardzo wysoka i bogato zdobiona.  W nastawie znajdują się rzeźby świętych i aniołów. Są bardzo dekoracyjne wieżyczki.

 

 

NIEDZIELA 27.03.2022

Pytanie:  Co to jest mensa ołtarzowa?

Odpowiedź:  Mensa ołtarzowa to płyta stanowiąca blat ołtarza .

Więcej:  Z łacińskiego znaczy stół, tablica. Mensa jest oparta na podstawie (stipes), której rolę pełnią np. nogi lub blok kamienny. W naszym ołtarzu są to nogi, na których umieszczone są postacie Ewangelistów.

 

NIEDZIELA 20.03.2022

Pytanie:  Co to jest konfesjonał?

Odpowiedź:  Konfesjonał to mebel w kościele służący do spowiedzi.

NIEDZIELA 13.03.2022

Pytanie:  Ile jest konfesjonałów po prawej stronie kościoła?

Odpowiedź:  Po prawej stronie są 3 konfesjonały.

 

NIEDZIELA 6.03.2022

Pytanie:  Co to jest pieta?

Odpowiedź:  Pieta to obraz lub rzeźba przedstawiająca boleściwą Maryję z martwym Chrystusem na kolanach

 

NIEDZIELA 27.02.2022

Pytanie:  Ile jest stacji Drogi Krzyżowej?

Odpowiedź:  Droga Krzyżowa liczy 14 stacji.

 

NIEDZIELA 20.02.2022

Pytanie:  Do czego służy dzwonek przy drzwiach zakrystii?

Odpowiedź:  Dzwonkiem dzwoni się na rozpoczęcie Mszy świętej.

 

NIEDZIELA 13.02.2022

Pytanie:  Jakie postacie widzimy przy tabernakulum?

Odpowiedź: Przy tabernakulum są 4 figury: św. Jadwiga Śląska, św. Klara oraz dwa anioły.

 

NIEDZIELA 6.02.2022

Pytanie:  Co to są balaski?

Odpowiedź: Balaski to niewysoka przegroda odgradzająca prezbiterium (część kościoła z ołtarzem) od nawy głównej.

 

NIEDZIELA 30.01.2022

Pytanie:  Dlaczego architekt wstawił tutaj odmienną kolumnę?

Odpowiedź: Odmienna kolumna była wyrazem panującej mody, by łączyć elementy z różnych nurtów architektonicznych. Kolumna wyróżnia się i przez to jest atrakcją .

Więcej: Joseph Ebers w przeciwieństwie do Langera nie zapożyczał prawie nic z dorobku gotyku śląskiego, ale skierował się w stronę bardzo modnego ówcześnie nurtu przejściowego, charakteryzującego się łączeniem elementów zaczerpniętych ze sztuki romańskiej i wczesnogotyckiej. Najlepszym tego przykładem jest pseudoromańska kolumna wpasowana w nawie południowej,

 

NIEDZIELA 23.01.2022

Pytanie:  Kto jest autorem witraży w naszym kościele?

Odpowiedź: Autorem witraży w naszym kościele jest pani Halina Cieślińska-Brzeska.

 

NIEDZIELA 16.01.2022

Pytanie:  Dlaczego pod pulpitem ambony jest postać anioła?

Odpowiedź: W Biblii anioł jest często tym, który przynosi wieści od Boga. Z Ambony też słyszymy Słowo od Boga.

 

NIEDZIELA 9.01.2022

Pytanie:  Co znajduje się na podniebieniu baldachimu zabytkowej ambony?

Odpowiedź: Na podniebieniu baldachimu ambony jest gołębica – symbol Ducha Świętego.

NIEDZIELA 2.01.2022

Pytanie:  Ile witraży jest w oknach naszego kościoła?

Odpowiedź: W oknach naszego kościoła jest 17 witraży.

NIEDZIELA 26.12.2021

Pytanie:  Przy której kapicy budowana jest szopka bożonarodzeniowa?

Odpowiedź: Szopka budowana jest przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.

 

NIEDZIELA 19.12.2021

Pytanie:  Ile żyrandoli jest w środkowej nawie kościoła?

Odpowiedź: W środkowej nawie kościoła są 4 żyrandole.

NIEDZIELA 12.12.2021

Pytanie:  Ile głosów mają nasze organy?

Odpowiedź: Nasze organy mają 25 głosów.

NIEDZIELA 5.12.2021

Pytanie:  Co to jest kontuar?

Odpowiedź: Kontuar to wolnostojący stół przeznaczony do gry na organach.

 

NIEDZIELA 28.11.2021

Pytanie:  W którym roku zostały zamontowane nowe organy?

Odpowiedź: Nowe organy zostały zamontowane w 1995 roku.

NIEDZIELA 21.11.2021

Pytanie:  Jaka kaplica jest na końcu transeptu?

Odpowiedź: Na końcu transeptu jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej.

Ciekawostka: Transept to nawa poprzeczna w kościele.

 

NIEDZIELA 14.11.2021

Pytanie:  Gdzie obecnie znajduje się mozaika ze św. Elżbietą?

Odpowiedź: Mozaika znajduje się u sióstr Elżbietanek przy ul. św. Józefa we Wrocławiu.

Ciekawostka: Historia gobelinu i mozaiki ze św. Elżbietą

Gobelin przedstawiający św. Elżbietę z różami, znajdujący się w kościele parafialnym jest wzorowany na mozaice. Mozaika ta w czasach niemieckich widniała na ścianie parafialnego budynku, znajdującego się po drugiej stronie ul. Grabiszyńskiej, który podczas wojny został mocno zniszczony. Obraz cudem ocalał i zdobił zgliszcza powalonych budynków.

Gdy budynki miały być wyburzone mozaika, przy pomocy pracowników Politechniki Wrocławskiej, została zdjęta i umieszczona w specjalnej skrzyni. Skrzynia została odłożona i nieco zapomniana.

Po jakimś czasie skrzynia została odnaleziona i przekazania do Sióstr Elżbietanek przy ul. św. Józefa we Wrocławiu, które podjęły się rekonstrukcji obrazu oraz miały miejsce na jego ekspozycję. W parafii nie było odpowiedniej ściany, na której można by ją zamontować.

Miejscowa artystka wykonała, wzorując się zdjęciem mozaiki, gobelin ze św. Elżbietą, który został zawieszony w bocznej nawie kościoła w miejscu okna.

Mozaika, która znajduje się u sióstr Elżbietanek

Gobelin wzorowany na mozaice znajduje się w naszym kościele.

 

NIEDZIELA 7.11.2021

Pytanie:  Wchodzących do kościoła oprócz św. Elżbiety wita inny święty. Kto to?

Odpowiedź: Przy wejściu do kościoła jest św. Jerzy.

 

NIEDZIELA 31.10.2021

Pytanie:  Jak nazywa się artysta, który wykonał tympanon ze św. Elżbietą?

Odpowiedź: Artysta ten, to rzeźbiarz Brunon Tschotschel.

 

NIEDZIELA 24.10.2021

Pytanie:  Pod obrazem jest napis: Sancta Anna, ora pro nobis. Co to znaczy?

Odpowiedź: Łaciński napis Sancta Anna, ora pro nobis tłumaczymy: Święta Anno, módl się za nami.

Ciekawostka: Obraz przedstawiający świętą Annę, która uczy i błogosławi Maryję znajduje się na końcu kościoła po lewej stronie patrząc od ołtarza. Obraz ten jest jednym z dwóch dzieł polskiego artysty Juliana Wałdowskiego. Został on namalowany w 1905 r.  Obraz ten oraz Tryptyk Maryjny to jedyne obrazy w naszym kościele, których autor i czas powstania jest znany.

Obraz jest pewnym wyjątkiem, gdyż Maryję widzimy jako młodą osobę wraz ze swoją mamą Anną.

 

NIEDZIELA 17.10.2021

Pytanie:  W którym roku został namalowany tryptyk maryjny?

Odpowiedź: Tryptyk maryjny został namalowany w 1905 r. przez polskiego malarza Juliana Wałdowskiego.

Ciekawostka: Tryptyk ten znajduje się nad drzwiami do zakrystii. W centrum – scena ofiarowania różańca św. Dominikowi, po prawej stronie – scena zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, po lewej stronie – scena Ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Obrazy zostały oprawione w neogotyckie ramy.

 

NIEDZIELA 10.10.2021

Pytanie:  Którzy święci znajdują się na filarach?

Odpowiedź: Na filarach znajduje się 6 świętych: św. Franciszek, św. Jadwiga, św. Antoni, św. Bruno, św. Juda Tadeusz, św. Konrad.

Ciekawostka: Drewniane płaskorzeźby świętych zostały wykonane przez wrocławskiego rzeźbiarza Brunona Tschotschela. Powstały one w podobnym czasie co tympanon ze św. Elżbietą (dzieło tego samego autora) – 1937 r.

 

NIEDZIELA 03.10.2021

Pytanie:  Co obecnie dzieje się w salach na balkonach?

Odpowiedź: W salach na balkonach mają swoje spotkania modlitewne wspólnoty parafialne np. Neokatechumenat.

Ciekawostka: Kiedyś nie było na balkonach szyb, które widzimy dziś. Zbierali się tam wierni, którzy uczestniczyli we Mszy świętej.

Niespodzianka: Balkony będziemy mogli zwiedzać i zobaczyć jaki jest z nich widok podczas nabożeństw różańcowych dla dzieci, które odbywają się w październiku od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30.

 

NIEDZIELA 26.09.2021

Pytanie:  W którym roku na kościele pojawiła się nowa wieża?

Odpowiedź: Nowa wieża została osadzona 21.10.1981 r.

Ciekawostka: Co zostało umieszczone w ramieniu krzyża na wieży?

W ramieniu krzyża na wieży została umieszczona miedziana kula, w której dawnym zwyczajem znalazła się charakterystyka czasu i okoliczności powstania wieży.

Fragment tekstu: “Na wieczną rzeczy pamiątkę ku chwale Boga Wszechmogącego Katolicka Parafia pod wezwaniem św. Elżbiety we Wrocławiu rozpoczęła pod koniec Roku Pańskiego 1979 odbudowę wieży oraz dużej części dachu kościelnego. Papieżem w owym czasie był Polak Jan Paweł II, który w tymże roku jako Pielgrzym do ziemi swoich ojców przybył i ku radości i rozbudzeniu ducha braci do wielu miast i osiedli Polski zawitał.  Rządy polityczne w naszej Ojczyźnie komuniści dzierżyli, którzy w swoim ideologicznym programie śmierć Bogu i Kościołowi Jego poprzysięgli.”

W tekście znajdziemy opis trudności związanych z budową wieży i o ogromnym zaangażowaniu Ludu Bożego w to dzieło. Komuniści byli przeciwni odbudowywaniu wieży, gdyż kościół bez wieży był słabo widoczny wśród wysokich budynków, a na tym im zależało. 

W tekście jest też mowa o trudnym życiu codziennym ludzi. Zamieszczono tam również informację o architekcie – był to prof. Tadeusz Zipser. Nad konstrukcją i budową czuwał inżynier Paprocki. Proboszczem był wówczas ksiądz Franciszek Głód.

Kościół św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Grabiszyńska, Wrocław

Zniszczenie wieży:

Podczas oblężenia Wrocławia, w połowie marca 1945 wojsko niemieckie spaliło i wysadziło plebanię, a także wieżę kościoła parafialnego w ramach przygotowywania w tym rejonie pozycji obronnych. W efekcie upadku wieży doszło do zniszczeń w obrębie samego kościoła. Żołnierze zniszczyli też wówczas znaczną część wyposażenia kościoła i plebanii.

Zdjęcia źródło www.polska-org.pl

 

NIEDZIELA 19.09.2021

Pytanie: W których latach był budowany nasz kościół? 

Odpowiedź: Kościół św. Elżbiety powstał w latach 1893–1896.

 

NIEDZIELA 12.09.2021

Pytanie: Kto sfinansował budowę kościoła? 

Odpowiedź: Budowę kościoła sfinansował ówczesny biskup wrocławski, kardynał Georg Kopp.