Odnowa w Duchu Świętym


4d96fd_a13536c78ec043f0aab356316b794f07

Wspólnota  Odnowy w Duchu Świętym
„GETSEMANI”
 

Wspólnota powstała w nurcie charyzmatycznego ruchu katolickiej odnowy wiary otwartego na nowy powiew Ducha Świętego we współczesnym świecie. Naszym celem jest odczytywanie co mówi Duch do Kościoła i radosne odpowiadanie na to wezwanie w życiu prywatnym i wspólnotowym.

Przez specyfikę ruchu charyzmatycznego doświadczamy osobiście Miłości Bożej. Poznajemy też swój grzech, a  przy pomocy Ducha Świętego, stając w Prawdzie, uznajemy, że tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu oddzielenia człowieka od Boga. Każdy z nas uznaje w sercu i wyznaje publicznie Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Uczymy się poddawać mu autentycznie nasze życie – ciało, duszę i ducha.  Modląc się, wzywamy Obecności Ducha Świętego, aby to On czynił z nas uczniów Jezusa i pomagał być Jego świadkami, a także mówić innym o Bożej Miłości. Duch Święty przemienia nasze myślenie, ukazuje nam Prawdę o człowieku, o Bogu i o świecie zawartą w Słowie Bożym. To On wlewa życie tam, gdzie jesteśmy martwi i rozpala nasze serca wdzięcznością i miłością do Pana.

Nasze spotkania, ubogacane śpiewem bardzo często są radosnym oddawaniem Jemu chwały. Oprócz modlitwy dziękczynienia i uwielbienia, na naszych spotkaniach wstawiamy się w różnych sprawach, omadlamy naszą parafię, Ojczyznę, miejsca, gdzie przebiega nasze życie oraz konkretne osoby. 

Pogłębiamy także naszą wiedzę religijną. Służy temu systematyczna formacja, nauczania oparte są  na Słowie Bożym i Katechizmie Kościoła Katolickiego. W małych grupach (jednorodnych wiekowo), które są częścią naszych spotkań, mamy możliwość dzielenia się doświadczeniem osobistego przeżywania żywej relacji z Jezusem oraz realnego działania Boga w naszym życiu.

Funkcjonujemy w strukturze parafialnej jako wspólnota modlitewno-formacyjno-ewangelizacyjna, włączając się w życie parafii, ale także – wraz innymi wspólnotami – w ramach Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Wrocławskiej, biorąc udział w szerszych przedsięwzięciach.

WIZJA WSPÓLNOTY – związana ze Słowami Jezusa, wypowiedzianymi do uczniów w ogrodzie Getsemani przed męką: – „Czuwajcie i módlcie się…”  oraz  –„Wstańcie, chodźmy!”

MISJA w trzech wymiarach (modlitewnym, formacyjnym, ewangelizacyjnym).

Wspólnota ma:

  • Ułatwić osobiste Spotkanie z Jezusem każdemu z uczestników wspólnoty, pomóc mu doświadczyć zbawienia (poznać Bożą Miłość) i nauczyć wielbić Boga w Duchu i w Prawdzie (pogłębiać relację z Bogiem). Służy temu doświadczenie zwane „Chrztem w Duchu Świętym” czy „Wylaniem Ducha Świętego”.
  • Formować ucznia – świadka Jezusa, który będzie prowadził życie zgodne ze Słowem Bożym, coraz bardziej świadome i coraz bardziej gorliwe.
  • Przygotować i włączać uczestników do służby w Kościele (uczeń – świadek ma stawać się ewangelizatorem w swoim środowisku życia prywatnego i we wspólnocie oraz z nią – na zewnątrz).

Wspólnota ma charakter otwarty – można włączyć się w dowolnym momencie i na czas wybrany przez siebie, choć oczywiście wskazane jest systematyczne uczestnictwo w spotkaniach, aby wzrastać w Wierze, Nadziei i Miłości. Brak ograniczeń wiekowych. Z radością powitamy każdego, kto pragnie pogłębić swą relację z Bogiem i doświadczyć wspólnoty podobnych sobie ludzi poszukujących Pana.

Spotkania wspólnoty odbywają się we WTORKI po wspólnej Eucharystii o godz. 18.30.   

ZAPRASZAMY, zwłaszcza ludzi młodych!