Podjazd dla wózków zainstalowany, 2 lipca 2016


W pierwszy piątek lipca została ukończona instalacja podjazdu przy wejściu głównym do kościoła.
Podjazd umożliwi osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich a także rodzicom z dziećmi w wózkach wjazd do świątyni i udział w nabożeństwach.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom i wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę.
Obecnie pozyskiwane są fundusze na pokrycie pozostałych kosztów instalacji podjazdu.
Osoby, które mogłyby wesprzeć inicjatywę prosimy o kontakt lub wpłaty na konto parafii z dopiskiem „podjazd”.