Udział dzieci w uroczystościach odpustowych, 17.11.2017