I Komunia Święta – niedziele 6, 13, 20 maja 2018


Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu bezpośredniego przygotowania do sakramentu pokuty i do I Komunii Św. zostały przekazane rodzicom podczas katechez parafialnych w marcu. Są też dostępne u katechetów uczących w wymienionych szkołach.