Wielkanocne Dzieło Caritas – baranki do koszyczka


W naszym parafialnym kiosku są rozprowadzane czekoladowe baranki do koszyczka wielkanocnego w ramach akcji Wielkanocne Dzieło Caritas. Ofiary składane przy ich nabywaniu są przeznaczone na działalność charytatywną w Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz w naszej parafii.

SYMBOLIKA BARANKA

Baranek to szczególny znak paschalnych świąt. Przejście z Egiptu do Ziemi Obiecanej poprzedzone zostało spożywaniem baranka, a oznaczenie jego krwią odrzwi domów wybawiło od śmierci pierworodnych Hebrajczyków. Przyjmując wielkanocną komunię, oznaczamy siebie jako tych, do których śmierć nie ma przystępu, jako tych, którzy przeznaczeni są do zmartwychwstania.

Wrocławska Caritas, proponując wielkanocne baranki z białej czekolady, zachęca rodziców i dziadków do katechizowania dzieci. One nie mogą jeszcze przyjąć Ciała Pańskiego, ale mogą uczestniczyć w tej radości paschalnej właśnie przez spożycie słodkiego wielkanocnego baranka. I dla nas niech to będzie przypomnienie, czym w swej istocie jest ofiara Nowego Testamentu. Żydzi spożywali mięso baranka, które chroniło ich przed śmiercią, my, spożywając ciało jedynego Baranka, mamy pewność życia na wieki.