I Komunia Święta – program przygotowania


PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2018/2019

Najbliższe spotkania

I grupa

  • Dzieci z klasy III SP 68 i SP 97 oraz ich rodzice

–  14 października 2018, Msza św. o godz. 11.15, a po niej katecheza dla dzieci i dla rodziców.

II grupa

  • Dzieci z klasy III SP 43 oraz ich rodzice

–  21 października 2018, Msza św. o godz. 11.15, a po niej katecheza dla dzieci i dla rodziców.

Szczegółowy program przygotowania do I Komunii Świętej, otwórz