Msza Wieczerzy Pańskiej, zapraszamy dzieci i całe rodziny


Wielki Czwartek – 9 kwietnia, godz. 18.30.

Transmisja www.elzbieta.org

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy wszystkich parafian.

Szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Obecność potwierdzamy wpisując „transmisja” w Pamiętniku.

Oczekujemy też przed ekranami na Uczniów Jezusa – dzieci uczestniczące w naszym projekcie eucharystycznym.