I Komunia święta dzieci przygotowujących się w roku 2020/2021


Terminy I Komunii świętej dla dzieci klas III zaplanowane są na

9 maja 2021 dla dzieci z SP 68 i 97

16 maja 2021 dla dzieci z SP 43 i innych szkół

Zebranie informacyjne dla rodziców oraz możliwość zgłoszenia dziecka – 22 września 2020, we wtorek po wieczornej Mszy świętej w kościele.