I Komunia święta dzieci przygotowujących się w roku 2020/2021


  • Terminy I Komunii świętej dla dzieci klas III zaplanowane są na

– 9 maja 2021 dla dzieci z SP 68 i 97

– 16 maja 2021 dla dzieci z SP 43 i innych szkół

  • Program parafialnego przygotowania do I Komunii świętej 2020/2021 Program I Komunia św. 2021. Otwórz…
  • Kapłan odpowiedzialny za I Komunię świętą – ksiądz Janusz Jastrzębski, proboszcz – tel. 662 210 840
  • Terminy katechez dla dzieci i rodziców

Spotkania odbywają się w niedziele w kościele o godz. 16.00.

Szkoła Data  
SP 68 i 97

 

  4.10 8.11 13.12 10.01 14.02 14.03 11.04
SP 43

SP Dialogu Kultur

  11.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 17.04