Katechezy dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania


W grudniu, w ramach przygotowania do bierzmowania, odbędą się katechezy parafialne. Serdecznie zapraszam:

  • w niedzielę 16.01.2022– młodzież klas ósmych
  • w niedzielę 23.012022– młodzież klas siódmych
  • w niedzielę 30.01.2022– młodzież klas szóstych

Spotykamy się w kościele o godzinie 9.15. 

ksiądz proboszcz Janusz Jastrzębski