Katechezy dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania


W listopadzie, w ramach przygotowania do bierzmowania, odbędą się katechezy parafialne. Serdecznie zapraszam:

  • w niedzielę 7.11.2021– młodzież klas ósmych
  • w niedzielę 14.11.2021– młodzież klas siódmych
  • w niedzielę 21.11.2021– młodzież klas szóstych

Spotykamy się w kościele o godzinie 9.15. 

ksiądz proboszcz Janusz Jastrzębski