Synod o synodalności Kościoła 2021-2023


Papież Franciszek skierował bezpośrednie zaproszenie do całego Ludu Bożego, aby wniósł swój
wkład do wysiłków Kościoła na rzecz uzdrowienia: „by każdy ochrzczony czuł się
zaangażowany w jakże potrzebną przemianę kościelną i społeczną. Taka przemiana wymaga
nawrócenia osobistego i wspólnotowego oraz prowadzi nas do spojrzenia w tym samym
kierunku, w którym patrzy Pan”. W kwietniu 2021 roku papież Franciszek zainicjował drogę
synodalną całego Ludu Bożego, która rozpoczęła się w październiku 2021 roku a zakończy w październiku 2023 roku na Zgromadzeniu Synodu Biskupów.

Papież Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. On i biskupi chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc ulepszać nasze parafie. Sposób, w jaki to zaproponował, to proces synodalny. Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha Świętego i siebie nawzajem, aby rozeznać drogę, którą zostaliśmy wezwani do wspólnego kroczenia.

VADEMEKUM SYNODU O SYNODALNOŚCI

Temat Synodu:

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

 Te trzy wymiary są głęboko ze sobą powiązane. Są one istotnymi filarami Kościoła synodalnego.

Logo

ZNACZENIE LOGO SYNODU 2021-2023

Drzewo i słońce

Wielkie, majestatyczne drzewo, pełne mądrości i światła, sięga nieba.  To znak głębokiej żywotności i nadziei, wyraża krzyż Chrystusa.

Przywołuje Eucharystię, która świeci jak słońce.

Poziome gałęzie rozchylające się jak dłonie lub skrzydła i sugerują jednocześnie Ducha Świętego.

Lud Boży

Lud Boży nie jest statyczny: jest w ruchu, nawiązując bezpośrednio do etymologii słowa „synod”, które oznacza „wędrować razem”.  Ludzi łączy ta sama wspólna dynamika, którą tchnie w nich to Drzewo Życia, od którego rozpoczynają swoją podróż.

Te 15 sylwetek podsumowuje całe nasze człowieczeństwo w jego różnorodności sytuacji życiowych, pokoleń i pochodzenia.

Ten aspekt jest wzmocniony mnogością jasnych kolorów, które same w sobie są oznakami radości.

Nie ma hierarchii wśród tych ludzi, są oni na tym samym poziomie: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi, niepełnosprawni; biskup i zakonnica nie są przed nimi, ale między nimi.

W sposób naturalny dzieci i młodzież otwierają im drogę, nawiązując do słów Jezusa z Ewangelii: „Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i uczonymi i objawiłeś prostaczkom” (Mt 11, 25).

Hasło

Pozioma linia bazowa: „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja” biegnie od lewej do prawej w kierunku tego marszu, podkreślając go i wzmacniając, kończąc się tytułem „Synod 2021-2023”: to najwyższy punkt, który wszystko podsumowuje.


Co to jest synod?

“Od pierwszych wieków słowo „synod” jest używane na określenie zgromadzeń kościelnych zwoływanych na różnych poziomach (diecezjalnym, prowincjalnym, regionalnym, patriarchalnym lub powszechnym) dla rozeznawania, w świetle Słowa Bożego i przez wsłuchanie się w głos Ducha Świętego, kwestii doktrynalnych, liturgicznych, kanonicznych i duszpasterskich, które stopniowo powstają”

Synodem (gr. synodos oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”) nazywa się w Kościele katolickim  każde zgromadzenie duchownych, którego zadaniem jest omówienie działalności Kościoła. Rozróżnia się synody:

  • diecezjalne (zwoływane przez biskupa);
  • prowincjonalne (zwoływane przez arcybiskupa metropolitę; inaczej: metropolitarne);
  • plenarne (zebranie przedstawicieli duchowieństwa całego kraju; inaczej: ogólnokrajowe)

Synodem jest również sobór powszechny jako zgromadzenie Kolegium Biskupów ze wszystkich krajów pod przewodnictwem papieża.

Ponadto przy papieżu działa instytucja doradcza zwana Synodem Biskupów. Została ona ustanowiona na Soborze Watykańskim II.  Synod Biskupów ma charakter stały i jest zwoływany co jakiś czas przez Ojca Świętego, któremu bezpośrednio podlega. Jego celem jest podtrzymywanie kolegialnej jedności między biskupami, a papieżem przez wspieranie go radą w sprawach wiary, obyczajów i dyscypliny kościelnej. Zebrani biskupi,  wybrani z różnych regionów świata,  wspólnie rozważają współczesne problemy związane z działalnością Kościoła.

Źródło: www.synod.org.pl