ŚDM – witamy młodzież z Węgier, 20.07.2016


Wczoraj do naszej parafii ok. godz. 18.30 przybyła młodzież z Węgier (38 osób), która będzie uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży (DNI W DIECEZJACH).

W kościele młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami została przywitana przez Ks. Proboszcza Janusza Jastrzębskiego i zgromadzonych wiernych. Po powitaniu w kościele młodzi pielgrzymi udali się do salek, gdzie zostali przydzieleni do mieszkań naszych Parafian i otrzymali specjalne gadżety przygotowane z okazji ŚDM.

Dzisiaj w godzinach wieczornych spodziewamy się kolejnych pielgrzymów. Tym razem będzie do grupa z Hiszpanii (94 osoby).