Odpust parafialny, Msza św. dla chorych. Otwarcie wystawy.


W dniu dopustu parafialnego ku czci św. Elżbiety, 17 listopada 2016 r., o godz. 12.00, odprawiona została uroczysta Msza św. dla chorych. Eucharystii przewodniczył oraz kazanie odpustowe wygłosił ks. dr Waldemar Kocenda. Podczas Mszy św. chorym został udzielony sakrament namaszczenia chorych.

Wierni tradycyjnie, naśladując św. Elżbietę w czynieniu dobra, przynieśli symboliczne bochenki chleba, które trafią do kuchni charytatywnej prowadzonej przez parafię.

Po Mszy św. wszyscy otrzymali upominki – okolicznościowe kartki pocztowe z wizerunkiem św. Elżbiety oraz długopisy z wygrawerowaną datą odpustu. Na dołączonej ulotce znalazła się zachęta, by kartkę wysłać osobie samotnej, chorej ze słowem wsparcia, pocieszenia, jako znak pamięci.


W uroczystej Mszy św. uczestniczyła Konsul Generalna Węgier dr hab. Adrianna Koermendy, która po zakończeniu liturgii wzięła udział w otwarciu wystawy zainstalowanej przy okazji odpustu parafialnego w naszym kościele. Wystawa została zatytułowana “Bogactwo w ubóstwie. Święte Kobiety Polski i Węgier”. Wśród tych kobiet znalazła się oczywiście nasza patronka św. Elżbieta Węgierska.

Wystawa zrealizowana została przez Konsulat Generalny Węgier przy współpracy z fundacją “Studium Culturae Ecclesiae” z okazji Roku Kultury Węgierskiej 2016/2017 dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Instytutu im. Balassiego.

Wystawę można oglądać do 27 listopada.

Poniżej zamieszczamy fragment relacji przygotowanej przez pana Macieja Rajfura z Wrocławskiego Gościa Niedzielnego.

Zdjęcia z uroczystości są autorstwa pana Andrzeja Masa z Ośrodka Audiowizualnego przy Kurii Wrocławskiej.

Galeria obrazów opatrzona została bogatym opisem historycznym stanowiącym cenne źródło wiedzy odnośnie zarówno do historii Kościoła jak i narodów polskiego i węgierskiego. Przybliża ona postaci świętych: bł. Salomei, św. Kingi, św. Agnieszki czeskiej, św. Jadwigi Śląskiej, św. Elżbiety Węgierskiej.

– Chciałabym gorąco podziękować wiernym tej parafii przede wszystkim za to, że moi młodzi rodacy zostali bardzo serdecznie przyjęci w czasie Światowych Dni Młodzieży – rozpoczęła Konsul Generalna Węgier dr hab. Adrianna Koermendy.

Przedstawiciel państwa i narodu węgierskiego wyjaśniła, że celem wystawy jest pokazanie problemu dotyczącego całego świata, czyli problemu ubóstwa i bogactwa.

– W dzisiejszych czasach pewna grupa społeczna na całym świecie bogaci się niezmiernie raptownie. Jednocześnie bardzo szerokie warstwy społeczne żyją w ubóstwie. Ta sprzeczność i powiększająca się przepaść ekonomiczna rodzi wielkie napięcie, które sami widzimy – mówiła dr Adrianna Koermendy

Jakie jest wyjście z tego problemu?

– Prawdziwe rozwiązanie może dać chrześcijaństwo, może dać Chrystus, może dać Kościół – oświadczyła przed zebranymi konsul generalna. – Dzisiaj Europa jest w kryzysie wiary i prawdziwej solidarności. Nasze wspólne święte, wielkie kobiety, ukazane na wystawie, pokazują nam że nasze kraje, Polska oraz Węgry, mogą wskazać wyjście i dobrą drogę Europie, drogę chrześcijaństwa i wierności Chrystusowi – oświadczyła.

Ekspozycja wpisuje się w krąg inicjatyw podczas uroczystych obchodów odpustowych św. Elżbiety Węgierskiej. Każdy obecny na Mszy św. odpustowej o godz. 12 otrzymał kartkę pocztową z wizerunkiem św. Elżbiety wraz z długopisem.

– Zachęcamy do tego, by napisać dobre słowo do kogoś, kto ma poczucie osamotnienia, jest utrudzony lub zasmucony. Zaadresujmy ją ze słowem pociechy do niego, że modlimy się za tę osobę w dniu odpustu. Ileż dobra będzie się mogło rozpłynąć od św. Elżbiety przez naszą posługę! – zachęcał ks. proboszcz. Janusz Jastrzębski.

.