Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego, 3 czerwca 2017


W niedzielę, 4 czerwca,  obchodzimy uroczystość  Zesłania Ducha Świętego. Świętowanie Zesłania Ducha Świętego rozpoczniemy czuwaniem modlitewnym w sobotni wieczór. Pragniemy i oczekujemy, aby Duch Święty zstąpił na nas z nową mocą. Chcemy szeroko otworzyć drzwi naszych serc, aby Duch Święty w nas zamieszkał, aby nas przemieniał i prowadził. Wszystkich Parafian gorąco zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w parafialnym czuwaniu w sobotni wieczór.

 

    Sobotnia Msza św. wieczorna będzie już pierwszą Mszą św. Niedzieli Zesłania Ducha Świętego i otworzy drzwi naszej parafii na przyjście Ducha Świętego.

    Bezpośrednio po Mszy św. będzie nabożeństwo różańcowe. Wraz z Maryją, Matką Kościoła będziemy się modlić o światło i moc Ducha Świętego dla wszystkich grup i wspólnot naszej parafii, abyśmy potrafili skutecznie prowadzić dzieło nowej ewangelizacji i przekazać żywą wiarę młodemu pokoleniu.

    O godz. 20.00 – na modlitewne czuwanie zgromadzi się młodzież – nadzieja parafii i Kościoła. Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież akademicką i pracującą. Wszyscy młodzi naszej parafii będą szczególnie oczekiwani, ponieważ Duch Święty chce swoimi darami napełnić przede wszystkim serca ludzi młodych.

    O godz. 21.00 modlitwą Apelu Jasnogórskiego swoje czuwanie rozpoczną rodziny naszej parafii. Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa i rodziny, te nowe, niedawno powstałe i te, które mają już pewien staż rodzinnego życia. Będziemy prosić Ducha Świętego, aby małżonkom udzielił daru jedności i pięknej miłości, aby rodzicom dał umiejętność dobrego wychowania dzieci, aby dzieci napełnił wdzięcznością i szacunkiem dla rodziców.

    O godz. 22.00 czuwanie rozpocznie wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Będzie to modlitwa do Ducha Świętego za całą parafię – o dar prawdziwej odnowy wiary, o powrót do jej korzeni, o entuzjazm Kościoła pierwszych wieków, o światło w dziele ewangelizacji. Będziemy prosić Ducha Świętego o rozwój grup i wspólnot parafialnych oraz o ich nowy zapał ewangelizacyjny.

    Szczytowym wydarzeniem parafialnego czuwania Pięćdziesiątnicy będzie Msza św. o północy. Nasze nocne zgromadzenie liturgiczne będzie wymownym znakiem ognia Ducha Świętego i gotowości chodzenia w jego blasku. Wszystkich wytrwałych (i Nikodemów) zapraszamy na godz. 24.00.