Siostry Felicjanki


 

“Przenajświętszy Sakrament jest największą łaską, bo w Nim mamy samego Dawcę wszelkich darów. Przenajświętszy Sakrament jest źródłem, z którego płyną wszystkie inne łaski”. (Bł. M.Angela Truszkowska)

Charyzmat naszego Zgromadzenia ma swoje korzenie w znaczącym dla Polski nurcie przemian społeczno – narodowo – religijnych połowy XIX wieku. Odczytała i zrealizowała go w sposób heroiczny bł. Matka Maria Angela (Zofia Truszkowska), nasza Założycielka.
Ta wykształcona, pochodząca z arystokratycznej rodziny kobieta, stała się podatnym narzędziem w ręku Boga. Ogarnięta duchem Bożym potrafiła wejść w ducha epoki, uczestniczyć w jej bólach i niedostatkach. Jednocześnie prowadząc życie czynne i kontemplacyjne bł. Matka Angela przygarniała najmniejszych i najbardziej pokrzywdzonych, wszystkie siły i zdolności poświęciła dla miłości chorych, głodnych, nagich i bezdomnych.
Jej ofiarna miłość wypływała z bezgranicznej miłości Boga, w czym zasadza się podobieństwo do Dzieła św. Franciszka wołającego “miłość nie jest miłowana”. Kierowana Duchem Świętym bł. Matka Angela założyła w 1855 roku franciszkańskie Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalicio (Felicjanki) – obecnie ok. 2500 sióstr- , aby rozszerzać miłość do Boga i bliźnich przekraczając wszelkie bariery.

W ROKU 2006 ZGROMADZENIE OBCHODZIłO 150-LECIE ISTNIENIA

Istotnym rysem charyzmatu założycielki, przekazanym Felicjankom, jest całkowite poddanie się woli Bożej, co pozwala ofiarnie służyć ludziom potrzebującym. W latach swojego ziemskiego życia, a także obecnie bł. Matka Angela uczy dostrzegania obecności Jezusa we wszystkich wydarzeniach, także w zetknięciu z ludzką nędzą i niesprawiedliwością. Zadaniem duchowych córek bł. Matki Angeli jest kształtowanie w sobie miłości Boga i bliźniego, co wyraża się przez życie duchem ofiarnej służby. Być Felicjanką to widzieć oczami, ale i sercem, dostrzegać człowieka utrudzonego, biednego i cierpiącego, przychodzić z pomocą najbardziej potrzebującym. Wolą Matki Założycielki jest to, abyśmy nie ustawały w służbie.
Siły do pracy i radosnej posługi czerpiemy z codziennej Eucharystii, modlitwy wspólnotowej i indywidualnej, adoracji Najświętszego Sakramentu.
W parafii pw. św. Elżbiety we Wrocławiu pełnimy posługę od 1962 roku.

Staramy się służyć na wzór Tego, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Zadaniem każdej z nas jest służba innym, by stawać się “wszystkim dla wszystkich” i wszystkich prowadzić do Boga.

Nasz adres:
Siostry Felicjanki, ul. Grabiszyńska 103, 53-439 Wrocław
tel. 71 783-37-93
Zapraszamy na stronę internetową Sióstr Felicjanek:

www.felicjanki.przemysl.pl