Neokatechumenat


Iconos Camino Neocatecumenal http://www.cruzgloriosa.org/iconos La Déesis (en griego, δέησις), "plegaria" o "súplica", es una representación iconográfica tradicional de Cristo en Majestad o Cristo Pantocrátor entronizado, llevando un libro y flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista, acompañado a veces por ángeles y santos. En otras ocasiones, también se representa a Cristo en la Cruz, pero siempre acompañado de su Madre y de San Juan Bautista. Tanto la Virgen María como San Juan Bautista y los otros personajes tienen sus rostros mirando a Cristo y muestran las palmas de sus manos. En la iconografía sagrada, cuando las manos aparecen mostrando sus palmas simboliza una súplica, una oración. Cuando un mendigo nos solicita una ayuda siempre lo hará mostrando la palma de su mano extendida. Todos los personajes están por tanto, intercediendo por toda la humanidad, ante Cristo, Juez de vivos y muertos. Este icono tiene su origen en el arte Bizantino y posteriormente fue pintado en el Románico, Gótico y en el Ortodoxo. Podemos encontrarlo representado no sólo en las portadas de las iglesias sino que también se utiliza en mosaicos, pinturas o eborarias.

Droga Neokatechumenalna

  1. Czym jest Droga Neokatechumenalna?
  2. Droga w naszej Parafii
  3. Jak wstąpić do wspólnoty?


W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła. Stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”.

Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu.

Droga rozprzestrzeniła się na ponad 900 diecezji w 105 krajach, gdzie w 6 000 parafii istnieje 20 000 wspólnot.

W 1987r. w Rzymie otwarto Misyjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, przyjmujące młodzieńców, których powołanie dojrzewa we wspólnocie Neokatechumenalnej i którzy gotowi są pójść na cały świat. W konsekwencji wielu biskupów przejęło rzymskie doświadczenie i dziś w świecie istnieje ponad 110 diecezjalnych misyjnych seminariów “Redemptoris Mater”, w których formuje się kilka tysięcy seminarzystów.

W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła i przeprowadziło się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata, przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych.

Droga neokatechumenalna opiera się na trójnogu, który stanowią: Słowo Boże, Eucharystia i wspólnota. Neokatechumenat został pomyślany na wzór katechumenatu, jaki w istniał w Kościele pierwszych wieków. Koncentruje się on na sakramencie chrztu oraz na jego skutkach, a działa poprzez serie wyraźnie wyodrębnionych etapów.

Oficjalna strona www Wspólnot Neokatechumenalnych

 

Droga w naszej Parafii

Pierwsza wspólnota w naszej parafii została założona w 1984 roku przez katechistów z Lublina. Obecnie w naszej parafii jest 7 wspólnot.
1 wspólnota – skończyła już etapy Drogi,
2 wspólnota – skończyła już etapy Drogi,
3 wspólnota – etap Ojcze Nasz,
4 wspólnota – etap Traditio,
5 wspólnota – etap 2 scrutinium,
6 wspólnota – etap 1 scrutinium
7 wspólnota – pre-katechumenat

Kontakt: 
tel. 530-687-328
e-mail: neo.swelzbieta@gmail.com

Jak wstąpić do wspólnoty?

Aby wstąpić do wspólnoty należy uczestniczyć w katechezach zwiastowania. Katechezy kończą się wyjazdowymi dniami skupienia tzw. konwiwencją (piątek wieczór – niedziela południe). Zapraszamy!