Kalendarz parafialny – upominek dla Parafian


W ramach upominku odpustowego Parafianie otrzymali kalendarze ze zdjęciami z naszego kościoła.