Darczyńcy


Drodzy Parafianie
i Sympatycy parafii św. Elżbiety we Wrocławiu

Zwracam się do Was z prośbą 
o wpłaty dobrowolnych ofiar pieniężnych
na rachunek bankowy parafii:

78 1020 5242 0000 2902 0137 7571

 

Utrzymanie naszej parafii,
oraz finansowanie realizowanych przez nią zadań
w całości opiera się na Waszych ofiarach.

Dziękuję Parafianom i wszystkim Darczyńcom, 
którzy wspierają naszą parafię. 
Bóg zapłać.

ks. Janusz Jastrzębski, proboszcz

 

 

<div class=”wplacam-container” data-url=”https://nowe.platnosci.ngo.pl/pl/public/campaign/JGO43r”> </div><script src=”https://nowe.platnosci.ngo.pl/campaign.js”></script>