Darczyńcy


Drodzy Parafianie
i Sympatycy parafii św. Elżbiety we Wrocławiu

Zwracam się do Was z prośbą 
o wpłaty dobrowolnych ofiar pieniężnych
na rachunek bankowy parafii:

78 1020 5242 0000 2902 0137 7571

 

Utrzymanie naszej parafii,
oraz finansowanie realizowanych przez nią zadań

w całości opiera się na Waszych ofiarach.

Wyjątek stanowi prowadzenie kuchni charytatywnej,
której większość kosztów pokrywa dotacja ze środków publicznych.

Dziękuję Parafianom i wszystkim Darczyńcom, 
którzy w tym trudnym czasie pandemii wspierają naszą parafię 
swoimi ofiarami pieniężnymi. 
Bóg zapłać.

ks. Janusz Jastrzębski, proboszcz